Play mart, Lappset, Gymnova, Golf Group

Finski gozdovi, severni bor, Lappset in ECO index

Severni pol, kjer je doma Božiček, je prav tako dom drobnozrnatega Lapland bora, surovega materiala iz katerega je izdelano Lappset-ovo igralno orodje. Arktična rastna sezona je kratka, samo štiri mesece, tako da drevo raste v širino komaj dva, ali če je dobro leto, tri milimetre v premeru, preden se pojavi zima. Iz tega razloga traja skoraj sto let, da drevo zraste do velikosti primerne za posek. Takšni ekstremni in jalovi pogoji arktičnega podnebja naredijo Lapland bor čvrst in trajen ter tako izvrsten material za izdelavo zunanjih igral in ostale urbane opreme.

Ideja, da se za izdelavo igralnega orodja uporablja trajen in popolnoma naraven nordijski les, se je leta 1968 porodila ustanovitelju Lappset-a, Anteru Ikäheimu, ki je želel svojim otrokom zagotoviti alternativo navadnim kovinskim in cevastim igralnim pripomočkom. V svojem kraju si je Ikäheimo predstavljal mehkejše in toplejše igralno okolje. Ta vizija pa je prav tako vsebovala koncept pomoči otrokovi rasti in razvoju. Ker imamo vsi svojo predstavo o tem, kakšno naj bi bilo dobro igralno orodje in kaj mora vsebovati otroška igra, pri Lappset-u vsekakor želijo biti prepričani, da so proizvodi razviti pod pogoji njihove najpomembnejše ciljne skupine in to je, otrok med igro. Iz zgoraj navedenih razlogov Lappset vlaga v nepretrgane raziskave o motoričnem, socialnem in spoznavalnem razvoju otrok med igro. Rezultati teh študij predstavljajo temelje v razvoju proizvodov in zagotavljajo, da slednji nudijo razvoj otrok vseh starosti in sposobnosti.

Lappset tako prvenstveno vlaga v trajnost in varnost produktov. Eco indeks in analiza življenjskega cikla jasno kažeta, da je igralno orodje izdelano iz lesa, ob dolgoročnem in strokovnem vzdrževanju, okolju najbolj prijazna opcija. Vsa sredstva za obdelavo lesa, ki so uporabljena pri Lappset-ovem igralnem orodju, ne vsebujejo arzenika in kroma. Vrednost Eco indexa je bila izračunana za vse njihove proizvode in sloni na sistemu merjenja vplivov na okolje (izdelanega posebej za Lappset) tehnično raziskovalnega centra Finske (VTT). Kot značilno sorazmerje okoljskega vpliva Lappset-ovih proizvodov, izhajajoč iz transporta, je bil izbran globalni segrevalni potencial kot kritični faktor, ki se uporablja pri merjenju njihovega vpliva na okolje. Glede na izračunano vrednost indeksa, je povprečna življenjska doba Lappset-ovih proizvodov ocenjena na najmanj 15 let, izbrana metoda odstranitve po uporabi pa je strogo nadzorovan sežig v sežigalnem obratu. Podatki o vplivu na okolje za materiale uporabljene pri Lappsetovih proizvodih izhajajo iz podatkov o energiji in materialih, ki so dostavljeni s strani proizvajalcev surovin.

Okoljevarstvena vprašanja se upoštevajo skozi vso proizvodnjo. Vpliv na okolje se je proučil in dodal k Lappseto-ovim SFS-EN ISO 9001, standardom kakovosti. Lappset-ova analiza življenjskega cikla je bila dovršena jeseni 1996.  Ker je reciklaža najboljši način uničenja produkta, ki zagotavlja, da se z njim ne obremenjuje okolja in ni dražji od novega proizvoda, je tudi  kovino in plastiko, ki se uporabljata pri Lappset-ovem orodju, možno reciklirati.

Okoljevarstvena načela vodstva skupine imajo vpliv na njene operacije na vseh nivojih. Delo se kritično vrednoti skozi celotno analizo življenjskega cikla, pri čem sta izgorevanje energije, zaradi proizvoda in škoda za okolje, merjena na vseh življenjskih nivojih, od rafiniranja surovega materiala skozi industrijsko predelavo, uporabo, reciklažo in končno odstranitvijo. Okoljska politika skupine Lappset Group torej temelji na obnovljivih naravnih virih kot glavni surovini svojih proizvodov in na polaganju čim manjših obremenitev na okolje v proizvodnem postopku in transportu. Lappsetova analiza življenjskega cikla brez dvoma kaže, da je trajno leseno igralno orodje okolju najbolj prijazna opcija, kar jih je na razpolago.

Prebivalci Finske so ponosni na svoje obsežne in zdrave gozdnate pokrajine. Gozdnata pokrajina pokriva približno 68 procentov celotne površine države, zaradi česar je gozd za Fince vitalnega pomena tako v emocionalnem kot finančnem smislu in vrednost razumnega gozdarstva zanje nesporna. To pomeni, da mera posekanega gozdu nikoli ne preseže mero naravne regeneracije. Skozi zadnjih trideset let je letna rast zalog lesa v finskih gozdovih znatno prekoračila izgube, do katerih pride zaradi posekov in naravnega odpada. Pri Lappset Group prav zato izkazujejo največje spoštovanje njihovemu najpomembnejšemu partnerju, finskemu gozdu. Glavni material, ki ga uporabljajo je robusten, obnovljiv Severni bor, ki se dobro počuti v tropski vlagi, suhi vročini in v Arktični zimi svoje domovine Finske.

Finska je vodilna država glede zaščite okolja. Okoli 3 milijone hektarjev, od skupno 20 milijonov hektarjev, je izvzeto kot naravni rezervati in zaščitena divjina, od katerih je 91 procentov lociranih v Laplandu. Dobro stanje gozdov je v interesu vsakogar. Gozdarjenje dovoljuje zaščito pokrajine, rekreacijsko uporabo in druge načine preživljanja, ki temeljijo na naravnem okolju. Zaradi tega je narava na Finskem ostala predmet imenitne lepote, tako v svojih naravnih rezervatih kot tudi gozdovih, ki se uporabljajo v komercialne namene.

Na ogradah surovega materiala, gozdovih Finske, se trenutno vrši overitveni proces. Pan-European Forestry Certificate je znak visokega standarda gozdarjenja in podprtega razvoja finskih lesenih proizvodov. Skupni namen gozdarjenja na Finskem je zaščititi posebne značilnosti in raznolikosti narave nordijskega okolja. Gozdovi so požeti z operacijami izsekovanja, ki pospešujejo razvoj in izboljšujejo moč lesnih zalog. Gozdne pokrajine še vedno dajejo podporo raznolikosti vrst. Operacije posekovanja ohranijo visoko kakovostna drevesa in floro, ki je pomembna v smislu naravne raznovrstnosti.

Ker je mesto brez dreves hladno in mrzlo mesto, je ena od poslovnih idej skupine Lappset Group, da se v urbano okolje vnese nekaj naravne topline, kar naredi okolje udobnejše za ljudi vseh starosti. Njihov namen je oblikovati proizvode z uporabo materialov, oblik in barvnih lestvic, ki lahko obstojijo v harmoniji z okolico in to v vsaki državi in kulturi.

Gledano skozi oči otrok, pa je Lappset-ovo leseno igrišče gozd pustolovščin, poln fascinantnih izzivov; zabava pri plezanju po lesu, prečkanje reke preko visečega mostu ali let po zraku na ovijalki.

Nastavitve zasebnosti | Produkcija PROSPLET