Play mart, Lappset, Gymnova, Golf Group

Varnost in kakovost

Varnost otok mora biti najvišja prioriteta. Da bi se preprečile nesreče, mora biti orodje trajno, saj so zunanje instalacije neprestano pod vplivom vremena in insektov. Uporaba kakovostne zaščite učinkovito zvišuje varnost in podaljša življenjsko dobo za 4 do 5 krat, tako pa se privarčuje še z surovimi materiali, energijo in ekonomskimi resursi.

Lappset izpolnjuje vse EN varnostne standarde za igralno orodje. Varnost in ustreznost standardom sta testirana in potrjena s strani GS mark (Geprüfte Sicherheit). Testiranja so bila opravljena tudi s strani TÜV (Technischer Überwachungsverein). Lappset razvija, proizvaja in dobavlja produkte po kakovostnem sistemu, ki izpolnjuje ISO 9001 standard kakovosti, potrjen 1994-04-08 (št. 1088-01). Spomladi 1998 je Lappset-u podeljen še ISO 14001 –okoliški certifikat, ki je bistveni del Lappsetove kakovosti.

Lappset kakovost je prepoznavna po tem, da predstavlja razširjeni življenjski ciklus produkta, usklajenost z lokalnim okoljem, varnost, zanesljivost in vsestransko okolju prijazen pristop na strani materialov in reciklaže. Pojavnost igralnega orodja je zato odločilna, v smislu zlivanja z lokalnim okoljem. Uravnotežen dizajn igrišča pogosto zahteva različno obarvane komponente. Oblika in konstrukcija igralnega orodja in igrišč je študija, pri kateri strokovno znanje zvišuje varnost in zmanjšuje možnost nesreč, ki so posledica tehničnih napak in slabih načrtov orodja.

Lappset Group Oy je določila stroge zahteve pri vseh svojih operacijah, ki zadevajo varnost. Ne samo da izpolnjujejo najstrožje varnostne standarde, ampak tudi v največji meri poskrbijo za minimaliziranje verjetnosti nesreč, ki se lahko zgodijo, saj do večine slednjih pride na igriščih, kot rezultat slabega vzdrževanja, neadekvatnih orodnih konstrukcij, varnostnih površin ali uporabljenih materialov. Najnovejši standardi vsebujejo jasne direktive o varnostnih površinah in temeljnih materialih za različne tipe igralnega orodja.

Najnovejši EN varnostni standardi zahtevajo, da se pri oblikovanju igralnega orodja daje povečan poudarek motoričnim spretnostim otrok.

Dimenzije in stopnje izziva posameznega dela igralnega orodja morajo biti primerne starostni skupini dogovorjenih uporabnikov. Strukturalne rešitve morajo otrokom pod tri leta starosti preprečiti dostop k orodju predvidenemu za starejše otroke, npr. z namestitvijo najnižje stopnice na višino 40 cm. Odrasli pa naj ne bi nikoli dvigovali otrok na posamezen del igralnega orodja, na katerega otrok brez te vrste pomoči nima dostopa.

Obširen servis, ki ga nudi Lappset Group Oy, obsega pomoč strokovnjakov, kadar je potrebna pri oblikovanju, servisiranju in vzdrževanju igrišč. Poseben poudarek daje na pomembnost rednega servisiranja in vzdrževanja za zagotovitev varnosti na igriščih. Pričakovanja naročnikov in uporabnikov izpolnjujejo s spoštovanjem specifikacij proizvodov, instalacije in navodili servisiranja ter dostopnostjo rezervnih delov. Strankam nudijo priporočila, ki zadevajo uporabo in servisiranje igrišč.

   

Varnostni standardi zahtevajo, da mora biti trajnost posameznega dela igralnega orodja dokazana z izračuni, fizičnimi testiranji ali kombinacijo obeh metod. Lappset Group Oy testira vse svoje proizvode z uporabo kalkulacij moči in testi nosilnosti. Vsak posamezen proizvod je podvržen tem testiranjem. Standardna statična nosilnost in dinamična nosilnost, ki jo povzročajo premiki uporabnika, sta izračunani za vsaki posamezni del igralnega orodja. Pri teh testih se različni deli orodja obremenijo z betonskimi utežmi. Pri testiranju se uporablja mejni varnostni koeficient 2, kar pomeni, da se posamezni del igralnega orodja obremeni z dvakratno težo, v primerjavi s tisto, katero bi moral prenesti med uporabo. V najboljšem primeru bo del igralnega orodja prenesel težo dveh običajnih avtomobilov.

              

Priloga: Splošni pogoji , Garancije in primer opisa orodja.

Povezava: Garancije Lappset (en)

Povezava: Varnost in vzdrževanje (en) 

 

Garancija vključuje trdnost strukture in materialov ter proizvodne napake. Garancija ne zajema napak, ki so posledica malomarnosti pri vgradnji in vzdrževanju, normalne obrabe ter rahle obledelosti barv.

20 let:
• jekleni deli
• elementi iz visokotlačnega laminata (HPL)

15 let:
• aluminijasti deli
• plastični elementi, ojačeni z dolgimi steklenimi vlakni

10 let:
• leseni deli, konzervirani glede na razred AB, ki nimajo stika s tlemi
• leseni deli, konzervirani glede na razred AB, ki so v stiku z zemljo (v Evropi)
• površinska zaščita jeklenih delov, vročinska galvanizacija, LappCoat
• površinska zaščita aluminijastih delov, anodna oksidacija, barvanje

5 let:
• leseni deli, konzervirani glede na razred AB, ki so v stiku z zemljo (izven Evrope)
• pobarvani ali lakirani leseni deli, ki so brez dodatne zaščite
• plastični deli
• mreže in vrvi, ojačene z jeklenimi žicami
• ploščate spiralne vzmeti
• kompresijske vzmeti

3 leta:
• pobarvane ali prekrite vezane plošče
• površinska obdelava lesa
• gume in z gumo obloženi deli ter deli iz poliuretana
• slabo delovanje gibljivih delov
• leseno telo nihajnih igral
• jeklene vrvi

1 leto:
• mreže športnega orodja
• tekstil, kot so jadra in zastave

 

Nastavitve zasebnosti | Produkcija PROSPLET